Reklama

Niedziela Lubelska

Zdobyć świat dla Chrystusa

– Wspólnie zdobywajcie świat dla Chrystusa, niech wasze apostolstwo przynosi dobre owoce – to przesłanie abp. Stanisława Budzika, z jakim zwrócił się do członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej z racji ich patronalnego święta

Doroczne uroczystości patronalne stowarzyszeń sięgających korzeniami czasów II Rzeczypospolitej, a odrodzonych po 1989 r., odbyły się w Lublinie 23 listopada. Towarzyszyło im hasło: „Dopóki wierzysz – jesteś”. Po raz pierwszy święto przybrało nieco odmienną formę niż w latach ubiegłych; zostało podzielone na sobotnie wspólne świętowanie w Lublinie oraz na niedzielne obchody w parafiach.

Msza św. w archikatedrze została poprzedzona spotkaniami, podczas których członkowie KSM i AK na nowo odkrywali swoje powołanie do wzrastania w świętości i dawania świadectwa życia wiarą. Szczególną okazją do radości było wstąpienie w szeregi młodzieżowego stowarzyszenia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych, ponad 100 nowych członków. Ich ślubowanie, złożone w obecności Księdza Arcybiskupa, stało się osobistym wyznaniem wiary i źródłem nowej nadziei dla Kościoła w Lublinie. – Widzę w was chęć formacji dobrego chrześcijanina. Przyrzeczenie jest przypieczętowaniem obranej drogi. Dajecie bardzo mocne świadectwo, że chcecie we wspólnocie rozwijać się. Zanieście swój zapał i radość do parafialnych oddziałów, które tworzycie, i zarażajcie nią innych – mówił ks. Michał Niedziałek, asystent KSM. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset przedstawicieli 55 parafialnych oddziałów stowarzyszenia.

Reklama

Małgorzata Stacharska, prezes Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, podkreślała, że patronalne święto zbiegło się z zakończeniem Roku Wiary. – Kościół złożył w naszych dłoniach piękne dary: Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Uczestnicząc w rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych i podejmowanych przez nas działaniach staraliśmy się naszą wiarę pogłębiać, żyć nią i o niej świadczyć. Dziś z jeszcze większą gorliwością chcemy podporządkować nasze życie wymaganiom wiary – zapewniała. Zwracając się do abp. Stanisława Budzika, prosiła: – Mając świadomość, ile wysiłku wymaga zadanie nieustannego rozwijania wiary, trwania na modlitwie i dawania świadectwa o Chrystusie, proszę o błogosławieństwo dla naszych stowarzyszeń, by umocniło nas na czekające zadania i pozwoliło żyć najważniejszymi wartościami, które są w sercach i na sztandarach: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Odwołując się do fundamentalnych wartości obu stowarzyszeń, które osobisty rozwój członków, jak i wspólnotową działalność opierają na realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, abp Stanisław Budzik zachęcał do gorliwego włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji. – Dla nowej ewangelizacji potrzeba nowego impulsu miłości. Świat, w którym żyjemy, cierpi na brak miłości. Na naszych oczach zwalczają się ludzie, którzy powinni się kochać i razem pracować dla dobra ojczyzny, Kościoła i lokalnej społeczności – mówił. – Cennym lekiem w walce z nienawiścią jest miłość. Chrystus zwyciężył świat przez miłość; pierwsi chrześcijanie pociągali w swoje szeregi pogan również przez miłość – podkreślał Pasterz, apelując o świadectwo wiary i miłości szczególnie wśród członków KSM i AK. Przywołując nauczanie bł. Jana Pawła II, abp Budzik zwrócił uwagę, że w Kościele wybiła godzina laikatu. – Ojciec Święty podkreślał, że niezastąpionym środkiem formacji świeckich są ruchy i stowarzyszenia. Do nich należy Akcja Katolicka, która zrodziła wiele wspaniałych owoców. Przedwojenna działalność akcji, niezłomna aż po męczeństwo wiara i odwaga jej prezesa bł. Stanisława Starowieyskiego, są zaczynem wzrostu dla współczesnych członków stowarzyszenia, którzy w 64 oddziałach parafialnych podejmują szeroką działalność formacyjną, edukacyjną, patriotyczną i charytatywną – mówił Metropolita.

Zwracając się do członków AK i KSM, Pasterz apelował: – Bądźcie solą ziemi i światłem świata w miejscach waszego codziennego życia, nauki i pracy. Bądźcie zaczynem królestwa Bożego, które rośnie w sercach. Wciąż odnawiajcie siebie i swoje środowiska, by cały świat mógł żyć w oparciu o miłość Chrystusa. Macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię współczesnemu człowiekowi. Waszym zadaniem jest zapalać na nowo do wiary tych, którzy się od Boga oddalają. W waszych sercach, rodzinach i na całym świecie budujcie przestrzeń dla królestwa Bożego. Wiarą i miłością zapalajcie świat dla Chrystusa. Tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się wkroczyć na drogę formacji w stowarzyszeniach, Ksiądz Arcybiskup zachęcał: – Czekamy na kolejnych zaangażowanych katolików, młodych i starszych, którzy pragną służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, a swoim codziennym życiem budować cywilizację miłości i utwierdzać Chrystusowe królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju.

2013-12-12 10:54

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Taki jest młody Kościół

2020-09-23 09:47

Niedziela małopolska 39/2020, str. I

[ TEMATY ]

ewangelizacja

oaza

KSM

Anna Bandura

Parafia św. Wojciecha w Bronowicach od 30 lat stwarza przestrzeń do rozwoju duchowego dla młodych ludzi

Parafia św. Wojciecha w Bronowicach od 30 lat stwarza przestrzeń do rozwoju duchowego dla młodych ludzi

Tu kształtowały się serca setek młodych krakowian. Obchody 30-lecia Oazy Bronowickiej były okazją do spotkania wielu – byłych i obecnych – członków wspólnoty.

Oaza młodzieżowa Ruchu Światło-Życie przy kościele św. Wojciecha w Bronowicach powstała w połowie lat 80. XX wieku. 20 września br. oazowicze, otwierając kolejny rok formacyjny, dziękowali Panu za 30 lat błogosławieństw i łask, których doświadczyli członkowie wspólnoty i ich rodziny.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski: bierzcie do ręki różaniec i módlcie się jak najczęściej

2020-09-28 15:03

[ TEMATY ]

różaniec

abp Marek Jędraszewski

diecezja.pl

Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas pielgrzymki Żywego Różańca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W homilii arcybiskup wskazał, że Kohelet mówi o przemijaniu ludzkiego życia, komentując, że wszytko jest marnością nad marnościami. Św. Łukasz natomiast pisał o przemijaniu ludzkich nastrojów, od uwielbienia po odrzucenie.

Metropolita przyznał, że współcześnie także zdarzają się odejścia czy zdrady. Rodzi to w człowieku poczucie zniechęcania, depresji, zamknięcia się w sobie. Wiele osób ucieka od życia i prawdy o przemijaniu w używki. Niektórzy wątpią w sens istnienia i pojawia się przyzwolenie na aborcję i eutanazję.

Wracają słowa jednego z ateistycznych proroków, który mówił: „Absurdem jest to, żeśmy się urodzili, i absurdem, że pomrzemy”. Świat nie potrafi zrozumieć, że integralną częścią życia jest przemijanie. Odpowiedzią na pytania, które nurtują ludzi, jest Chrystus, który jedynie wie co kryje się w sercu człowieka - mówił hierarcha.

W jaki sposób dojść do wewnętrznej przemiany, by z pewnością móc powiedzieć: „żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus”? Odpowiedzią jest różaniec i rozważanie razem z Maryją życia Pana Jezusa. – Różaniec pozwala, by w naszym sercu trwały słowa Pana Jezusa. Byśmy nieustannie, rozważając z Matką Najświętszą Chrystusowe tajemnice, odkrywali boską mądrość naszego Zbawiciela i przeniknięci nią czuli w sobie moc, która potrafi oprzeć się trudnościom i temu, co boleśnie odczuwamy jako przemijanie i odchodzenie – powiedział metropolita.

Przyznał, że pod wieloma względami ten rok jest szczególny. Przypomniał, że w ub. roku prosił wiernych o adorację połączoną z modlitwą różańcową jako wyraz wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Jednocześnie miała ona być modlitwą w intencji ojczyzny. Nikt wtedy nie przypuszczał, że nadchodzi czas pandemii, a z nią chwile zwątpienia.

– Któż z nas mógł przypuszczać, że będzie tak wielkie zmaganie o to, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, jakie wartości będą jej przyświecały, poprzez to jakim wartościom będą służyli ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za życie polityczne w naszym kraju? – pytał arcybiskup.

Powiedział, że w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie aborcji eugenicznej. Stwierdził, że pandemia wywołała negatywne skutki i przyspieszyła laicyzację Europy. Wskazał, że koniecznie należy modlić się za dzieci i młodzież, by gromadziły się w kościołach i z radością przyjmowały na lekcjach religii prawdę o Bogu.

Niebezpieczne ideologie uderzają w istotę człowieczeństwa, do którego ludzi powołał Stwórca. – Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Stawajcie się na wzór św. Pawła ludźmi głębokiej, żarliwiej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie. Tylko takie życie daje nam sens, moc nadziei, dzięki niemu nasz kraj, nasza ojczyzna i to wszystko, co się w niej dzieje, będzie przeniknięte duchem autentycznego humanizmu, który jest nie do zrozumienia i nie do przyjęcia bez Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej – powiedział abp Jędraszewski.

CZYTAJ DALEJ

Konferencja Centrum Myśli Jana Pawła II: Pontyfikat Wojtyły miał olbrzymie znaczenie kulturotwórcze

2020-09-29 14:55

[ TEMATY ]

św. Jan Paweł II

Archiwum „Aspektów”

O przykładach kulturotwórczego wpływu Jana Pawła II w świecie mówili uczestnicy drugiej i trzeciej sesji Międzynarodowej Konferencji „Kultura Pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II” zorganizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Konferencja z udziałem ekspertów – znawców dorobku i myśli Jana Pawła II z Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski – transmitowana była dziś w Internecie z wykorzystaniem platformy streamingowej. Uczestników konferencji pozdrowił kard. Kazimierz Nycz.

Na temat kulturotwórczego wpływu Jana Pawła II na Hiszpanię mówili prof. Pablo Perez Lopez i dr Anna Dulska z Uniwersytetu Navarry. Prof. Lopez krótko nakreślił historię przemian kulturowych w Hiszpanii, która mimo silnego zakorzenienia w kulturze katolickiej już od końca XIX w. doświadczała tendencji sekularyzacyjnych, nasilających się zwłaszcza od lat 60-tych XX w. Prelegenci przypomnieli pielgrzymki Jana Pawła II do Hiszpanii a zwłaszcza pierwszą pielgrzymkę z 1982 r. Zwrócili uwagę, że zostawiły one w kraju głęboki kulturowy ślad. Prof. Lopez podkreślił, że choć fala zeświecczenia w Hiszpanii postępuje, jest wobec niej konkretna opozycja, a jej korzenie sięgają właśnie czasu papieskich pielgrzymek.

Na kruchość spuścizny Jana Pawła II i niebezpieczeństwo zamykania jej jedynie w pomnikach, nazwach ulic i rozmaitych instytucji zwrócił uwagę prof. Massimiliano Signifredi z Uniwersytetu Roma Tre. W swoim referacie mówił o wpływie na Włochy papieża – Polaka, który w głęboki sposób potrafił również czuć się Włochem. Podkreślił, że we Włoszech mówienie o patriotyzmie i ojczyźnie było trudne z uwagi na skojarzenia z faszyzmem, tymczasem Jan Paweł II potrafił tym słowom przywracać ich właściwe znaczenie. Prof. Signifredi przypomniał też, że Jan Paweł II zabiegał o jedność Włoch wobec pojawiających się w latach 80-tych pewnych tendencji odśrodkowych i przypominał Włochom ich znaczenie i szczególną misje kulturową i historyczną w Europie.

Na temat Światowych Dni Młodzieży w kontekście globalizacji mówił prof. Charles Mercier z Uniwersytetu w Bordeaux. Podkreślił, że wpisały się one w proces globalizacji i również posłużyły globalizacji. Zwrócił uwagę, że od początku pomyślane były one jako wydarzenia globalne, mające na celu zbliżanie ludzi i przełamywanie rozmaitych barier o charakterze politycznym i kulturowym. Zaznaczył, że ŚDM wykorzystywane też były przez firmy i wielkie koncerny do oswajania nowych rynków dla swoich produktów. Podkreślił jednak, że papież promował globalizację sprawiedliwą, czego przykładem może być choćby wprowadzony w 1994 r. fundusz solidarności, w ramach którego młodzież z krajów bogatych wspierała uczestnictwo w wydarzeniu swoich rówieśników z krajów biedniejszych – z Europy Wschodniej i Południa.

O sile komunikacyjnej liturgii sprawowanych przez Jana Pawła II mówił ks. prof. Kazimierz Ginter z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Zaznaczył, że papież – Polak był prawdziwym pontifexem, budowniczym mostów, między tym, co stare i co nowe w kulturze. Podkreślił, że siła komunikacji sprawowanych przez niego liturgii bardzo wiązała się ze zmianami wprowadzonymi przez Sobór Watykański II, jak możliwość użycia języków narodowych i zwrócenie kapłana twarzą do ludu.

Ks. prof. Ginter zaznaczył, że styl liturgii sprawowanych przez kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II w nieprawdopodobny sposób odcisnął się na wyobraźni zbiorowej. Liturgie będące wyrazem oporu narodowego Polaków wobec komunistycznej władzy i jednoczące cały naród, miały też ogromną siłę przyciągania inteligencji, co spowodowało wielkie ożywienie kultury chrześcijańskiej w latach 80-tych.

Z kolei ks. prof. Fernando Lopez Arias z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie zwrócił uwagę, że papież tworzył zbiorowe symboliczne imaginarium, które miało zastąpić to stworzone wcześniej przez komunistów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję