Reklama

Lublin - miasto akademickie

Studia w Alma Mater Papieża

2019-10-01 09:56

Ks. Mieczysław Puzewicz

Ks. Mieczysław Puzewicz

Przed 30 laty Katolicki Uniwersytet Lubelski był jedyną wolną i katolicką uczelnią od Łaby po Władywostok. Niemiecka rzeka oddzielała wolny świat Zachodu od siermiężnego, komunistycznego Wschodu, którego symbolicznym kresem był Władywostok. KUL wchodzi właśnie w drugie stulecie działalności, jego rywal UMCS świętuje 75-lecie.Te dwie uczelnie decydują głównie o statusie Lublina jako prężnym ośrodku akademickim.

Wszystko zaczęło się od KUL

Dalekosiężna wizja ks. Idziego Radziszewskiego i bp. Mariana Fulmana dała Lublinowi wspaniały dar, pierwszy uniwersytet w wolnej Polsce po latach zaborów. Początkowo KUL kształcił teologów, prawników, ekonomistów, pedagogów, a tuż przed wojną uruchomił też wydział lekarski. Młody ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia, obronił tutaj w 1929 r. doktorat, potem był wielkim kanclerzem uczelni. Lubelska wszechnica najpierw ściągnęła kadrę profesorską z dawnej Akademii Teologicznej w Petersburgu, a po wojnie wybitnych naukowców z wileńskiego uniwersytetu im. Stefana Batorego i lwowskiego im. Jana Kazimierza. Drugą wyższą uczelnią przed wojną w Lublinie była rabinacka jesziwa, słynna w świecie żydowskim.

Reklama

W czasach komunizmu i stanu wojennego na KUL schronienie znajdowali niepokorni studenci i uczeni, m.in. Władysław Bartoszewski, Wiesław Chrzanowski i Hanna Suchocka. Dla przeciwstawienia się środowisku KUL władze komunistyczne powołały w 1944 r. Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, co sprawiło, że przez lata Lublin był jedynym miastem w Polsce z dwoma uniwersytetami. Do 1955 r. w mieście powstała także Akademia Medyczna i Rolnicza oraz Politechnika. Już w czasach najnowszych otwarto kilka ośrodków prywatnych, z których najwyższą renomą cieszy się Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.

Z Ukrainy i Zimbabwe

Obecnie liczba studentów w Lublinie sięga ponad 70 tys., dzięki temu miasto jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce i plasuje się w krajowej czołówce. Kilkaset kierunków studiów stwarza doskonałą możliwość wyboru. Medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, wydziały inżynierskie, budownictwo, architektura, rolnictwo, leśnictwo, prawo, psychologia, pedagogika - jednym słowem pełna paleta studiów technicznych i humanistycznych. Szczególnym prestiżem cieszą się kierunki, które wyrosły na bazie renomowanych gron profesorskich, zwanych szkołami.

Na KUL tradycje lwowskiej szkoły matematyczno - filozoficznej kontynuowane są na wydziałach filozofii i psychologii; prace o. Alberta Krąpca, wybitnego filozofa i rektora uczelni, są podręcznikami obowiązującymi w wielu uniwersytetach na świecie, zostały przetłumaczone m.in. na język angielski, rosyjski, włoski i koreański. Uniwersytet Medyczny szczyci się szkołą okulistyki, zapoczątkowaną przez światowej sławy specjalistę prof. Tadeusza Krwawicza. Politechnika nawiązuje do osiągnięć w dziedzinie technologii światłowodów, których produkcja ruszyła w Lublinie ponad 40 lat temu.

Lublin należy także do najbardziej umiędzynarodowionych ośrodków akademickich w Polsce. Wśród studentów zagranicznych najwięcej jest z Ukrainy i Białorusi, ale dużą grupę stanowią Tajwańczycy, Amerykanie i Arabowie (medycyna). Na KUL-u pojawili się nawet żacy z egzotycznego Zimbabwe.

Śladami Świętego Profesora

Niewątpliwym atutem studiowania w Lublinie jest położenie uczelni; większość mieści się w śródmieściu. Odległości pomiędzy obiektami dydaktycznymi są małe, nie traci się czasu na przejazdy. Koszty akademika czy stancji są dużo niższe niż w większych miastach. Dla studentów zagranicznych dużym ułatwieniem jest lotnisko z rejsami m.in. na Ukrainę. Niemal wszystkie uczelnie lubelskie prowadzą rekrutację chętnych poza granicami kraju, najwięcej takich punktów jest na Ukrainie. Oferta naszych wszechnic pojawia się na targach edukacyjnych od Kijowa, przez Mińsk i Moskwę aż po turecki Stambuł. Bardzo pomocne są kursy języka polskiego organizowane w wakacje.

Każdy student znajdzie w Lublinie dobre duszpasterstwo przy swojej uczelni. Prym wiodą ośrodki zakonne: dominikański na Starym Mieście i jezuicki przy miasteczku akademickim. Pracę formacyjną rozpoczyna październikowa pielgrzymka do sanktuarium w Wąwolnicy. Dziesiątki tysięcy studentów przemierza codziennie ulice Lublina, śpiesząc na wykłady i ćwiczenia. Nie wszyscy mają świadomość, że tymi samymi drogami chodził przed laty ks. Karol Wojtyła, najwybitniejszy profesor z Lublina, obecnie święty patron KUL, najstarszej Alma Mater w mieście.

Duchowa misja Polski

2019-10-17 14:36

Materiał prasowy

Wielki naród – grzeszników. Tyle razy przyszło nam zawieść oczekiwania Nieba ale Opatrzność wciąż pokłada w nas swoje nadzieje. Dlaczego właśnie my? Jaka jest nasza misja? Dlaczego pan Bóg wysyła do nas swoich proroków, by nam o niej przypominali?

Dawne proroctwa zapowiadają, że polski naród dożyje ostatniej starości świata. Będzie pracował ku Bożej chwale jeszcze w ostatnim dniu historii stworzenia - jeżeli tylko pozwolimy Bogu na spełnienie się Jego planów.

Wypełni się nasza narodowa misja. Pojawi się „iskra”. Bóg dojrzy ogień, który zabłyśnie wśród nas. Rozleje się po świecie i zapłonie. Czym będzie ów ogień? Czy będzie to dla Boga znak, że „wypełniło się”, że Kościół i świat zostały napełnione Duchem, jak po brzegi była Nim wypełniona Maryja?

Zgodnie z zapowiedzią wielkiego papieża Jana Pawła II dzięki iskrze z Polski Jezus będzie mógł znów przyjść na ziemię. Tak jak przygotowana na Jego narodzenie była Maryja, tak przygotowany na Jego przyjście będzie Kościół - uświęciciel świata.

PROROCTWA I WIZJE

Świadkowie tajemnicy, którym dane było zajrzeć za zasłonę czasu,opisani w książce: Americo Lopez-Ortiz, Marie Taigi, Elena Aiello, Elena Leonardi, Ojciec Pio, ojciec Eustachiusz, Nimfa Suchońska, Mikołaj Sikatka, Wanda Malczewska, Jan Cieplak, bł. Bronisław Markiewicz, „Podlasianka”.

Święci i wizjonerzy: Św. Faustyna Kowalska, August Kardynał Hlond, Stefan Kardynał Wyszyński, Zofia Nosko, Czesław Klimuszko, Giulio Mancinelli, Lodovic Rocca, Zy, Łucja dos Santos, Teresa Neumann, Luciano Guerra, Małgorzata Alacoque, John Haffert, ks. Jan Bosko, Cindy Jacobs, abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, Rozalia Celakówna.

SŁOWA „ANIOŁA POLSKI” I BŁ. MARKIEWICZA

Znana jest nam również piękna zapowiedź o przyszłych losach Polski, która wyszła spod pióra bł. Bronisława Markiewicza (†1912). W swej sztuce „Bój bezkrwawy” przepowiada on rzeczy niezwykłe:

Ponieważ Pan was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z grzechów waszych, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej [...]. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, że naród położony na południu granicy Polski wyginie w niej zupełnie [...]. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz ludzi niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie bankructwo powszechne i nędza, jakiej nikt nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem [...]. Wy, Polacy, przez ucisk ten oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet niegdysiejszym waszym wrogom. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów...

Ksiądz Markiewicz jest przekonany, że nadejdzie czas, kiedy Polacy będą żyli w zgodzie i harmonii. Ciekawe, że jego proroctwa wiążą się z polską kulturą i nauką (być może w nowym porządku chodzić będzie przede wszystkim o teologię, filozofię, duchowość). W tym kontekście przepowiada, że w nowej epoce język polski będzie wykładany na wielu uczelniach świata, a dzieła polskich poetów i pisarzy będą powszechnie znane i cenione:

Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej, języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie.

Powyższe zapowiedzi miały być usłyszane przez kapłana wizjonera 3 maja 1863 r. w Przemyślu z ust nastoletniego chłopca nazywanego przez Markiewicza „Aniołem Polski”. Uczestnikiem i świadkiem tego spotkania miał być przyjaciel księdza, Józef Dąbrowski.

Istnieją jeszcze inne proroctwa, chyba już wprost autorstwa ks. Bronisława Markiewicza. Ciekawe, że nasz błogosławiony dalej podkreśla w nich rolę chrześcijańskiej kultury, która ma ożywiać Polskę i promieniować na świat.

Oto kilka z zapowiedzi ogłoszonych przez ks. Markiewicza:

Polacy stworzyli wielką literaturę, samodzielną i na wskroś katolicką, która odnawia świat, prowadzi go na nowe tory i podwyższa Kościół Boży. Literatura polska prędzej czy później będzie podstawą nauczania na wyższych uczelniach na całej kuli ziemskiej.

Polacy powinni wiernie trzymać się zasad chrześcijańskich nie tylko w życiu prywatnym, ale także w życiu publicznym.

Szukajmy najpierw Królestwa Bożego, wprowadźmy zasady katolickie w życie, a reszta będzie nam przydana. Wtedy wszystkie narody zwrócą uwagę na naszą literaturę, zaczną się uczyć naszej mowy w najsłynniejszych uczelniach, uczeni nasi zajmą najpoczytniejsze stanowiska na świecie, a narodowość nasza podniesie się do blasku nigdy przedtem nieznanego.

Bóg nas wybrał, abyśmy znowu ratowali ludzkość od nawały barbarzyństwa, już nie potężną prawicą bohaterów naszych, ale siłą słowa, piśmiennictwa i potęgą czynów mig nadprzyrodzonej we wszystkich stosunkach… Słychać między nami pytanie: Z kim Polacy mają się łączyć? Odpowiedź jest prosta: z Panem Bogiem i z tymi, co z Panem Bogiem trzymają…

Teresa Neumann

Kolejnym objawieniem mówiącym o jasnej przyszłości Polski jest tzw. proroctwo niemieckie. Wiadomo, że słynna niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann (†1962) tuż po zakończeniu II wojny światowej spotkała się z grupą polskich oficerów, którzy nie byli pewni, czy powinni wracać do kraju, tym bardziej że krążyły pogłoski o bliskim wybuchu następnej wojny. Neumann oświadczyła, że gdyby kiedykolwiek doszło do trzeciej wojny światowej, to Polska ocaleje. Gdy żołnierze zapytali, dlaczego, odpowiedziała: „Ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę”. Rzeczywiście tak było. W 1957 r. zaczęła pielgrzymować po całej Polsce ikona Matki Bożej Częstochowskiej… Skąd Teresa Neumann wiedziała o tym 10 lat wcześniej?

Wiemy, że proroctwa dotyczące losów Polski wizjonerka przekazała również biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie, który wizytując Polaków w Niemczech, odwiedził słynną stygmatyczkę. Ta miała się do niego zwrócić ze słowami:

Wy, Polacy, macie do nas, Niemców, żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. [...] Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już nic złego nie stanie.

Częstochowska Czarna Madonna zdaje się mieć do odegrania najważniejszą rolę w powojennej historii naszego narodu. Miało tak być przynajmniej na pierwszym etapie wypełniania się wśród nas wielkich proroctw z Nieba. Może dlatego prymas Wyszyński był przekonany o szczególnej roli wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej – nie tylko dla samej Polski, lecz również dla całego Kościoła. Wiemy, że właśnie Madonnie z Jasnej Góry przypisywał cud „zwycięstwa w Polsce”. Nasza ojczyzna jako jedyny kraj pozostający w strefie wpływów sowieckich zdołała zachować wolność Kościoła, a naród nie tylko nie odszedł od wiary, lecz także dorastał do jej wymagań. Nieprzypadkowo kard. Wyszyński rozdawał podczas Soboru Watykańskiego II hostie i obrazki z wizerunkiem Czarnolicej Królowej Polski, a zabiegając o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła, widział Jej przedstawienie w ikonie jasnogórskiej.

Nie wiemy, czy Prymas Tysiąclecia znał prorocze słowa Teresy Neumann ani czy słyszał o Mancinellim. Chyba nie, inaczej wykorzystałby ich zapowiedzi w swoich licznych przemówieniach i homiliach. Istnieje raczej inna odpowiedź na pytanie o źródło głębokiego przekonania, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest dany na współczesne czasy całemu Kościołowi i światu. Kardynał Wyszyński sam był prorokiem. I nie bójmy się tego słowa. W 1948 r. ta sama Teresa Neumann wygłosiła jeszcze jedną przepowiednię o świetlanej przyszłości naszego kraju. Według niej kiedyś „w języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy”. Ciekawe… Kolejny raz wracają echem treści znane nam z innych polskich proroctw.

Fragment książki „Duchowa misja Polski”.
Autorzy: Wincenty Łaszewski
Premiera: 30.08.2019
Ilość stron: 282
Wydawnictwo: Fronda

Patronat nad książką objął Tygodnik Katolicki "Niedziela".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zbigniew Boniek nie będzie prezesem PZPN

2019-10-18 09:51

wpolityce.pl

Temat kandydatury na moją trzecią kadencję prezesa PZPN na ten moment nie istnieje. Musimy wybrać nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo tak stanowi prawo polskie i przy tym zostańmy - mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Właśnie trwa w Warszawie zjazd PZPN

youtube.com

Prawo polskie zabrania kandydowania trzeci raz na stanowisko prezesa związku, a Bońkowi w październiku 2020 roku kończy się druga kadencja.

Moim zdaniem, to środowisko powinno wybierać prezesów. O tym nie powinni decydować politycy, a delegaci. Jest jednak ustawa, która obowiązuje, ale uważam, że to chory punkt w tej ustawie — przyznał Boniek.

Prezes powiedział, że nie zamierza kandydować w przyszłym roku na kolejną kadencję, bo szanuje prawo.

W październiku przyszłego roku kończę prezesurę i mam nadzieję, że na tym fotelu usiądzie ktoś, kto będzie ulepszał związek — zakończył popularny Zibi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem