Reklama

Niedziela Lubelska

Chełm. Pod opieką Maryi

W sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 7 i 8 września odbyły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

2020-09-10 13:46

Tadeusz Boniecki

Maryjne święto przebiegało pod hasłem „Tobie Maryjo zawierzam”. Było związane z obchodem 255. rocznicy koronacji ikony Matki Bożej Chełmskiej. Miał też miejsce Akt zawierzenia Jezusowi przez Matkę Bożą Chełmską miasta Chełm i ojczyzny. Wyjątkowym gościem pielgrzymującym po raz pierwszy do chełmskiego sanktuarium był bp Andrzej Jeż z Tarnowa.

Przygotowania do uroczystości

Reklama

Do obchodów 255. rocznicy koronacji cudownego obrazu cała parafia mariacka przygotowywała się duchowo poprzez trwająca dziewięć tygodni nowennę. Towarzyszyły jej specjalne rozważania na temat duchowości Wielkiego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego opracowane przez ks. inf. Kazimierza Bownika. Podczas triduum przed odpustem, kazania głosił ks. dr Krzysztof Gałan. Nabożeństwom tym towarzyszyła procesja różańcowa z ikoną Matki Bożej Chełmskiej po rosarium i apel maryjny.

Do Matki Bożej Chełmskiej na piechotę

Całodobowe chełmskie czuwanie odpustowe na Górze Chełmskiej rozpoczęła w poniedziałkowy wieczór 7 września Msza św. odprawiona przez bp. Adama Baba. Na placu przed bazyliką zebrało się wielu parafian i pielgrzymów. Ze względu na trwająca pandemię tylko nieliczni z nich przybyli pieszo na uroczystości ze swoich miejscowości. Byli wśród nich pielgrzymi z Pawłowa wraz z proboszczem ks. Andrzejem Kołodziejskim. – Nie mogłem nie przyjść do naszej Chełmskiej Pani. Wiele łask Jej zawdzięczam. Pandemia nie mogła mi w tym przeszkodzić - mówił jeden z pielgrzymów. - Matka Boża wiele lat temu wyprosiła mi u Pana Boga łaskę zdrowia. Dzięki niej mogę chodzić i nie straciłam nogi. Byłam na wielu odpustach w Chełmie, i tym razem pomimo pandemii jestem aby dziękować i prosić o Jej dalszą opiekę - dzieliła się Genowefa z Dorohuska.

Reklama

Wigilia uroczystości

Na początku uroczystości wszystkich pielgrzymów powitał proboszcz parafii mariackiej ks. kan. Andrzej Sternik. – Szli do Niej hetmani, królowie i lud przez wieki. W tej sztafecie pokoleń mamy łaskę również być obecni. Dzisiaj wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Pokolenia przychodzące do Matki Bożej Chełmskiej doznawały Jej troski i opieki. Postanowiły się odwdzięczyć i ukoronować obraz, który wcześniej przez Stolicę Apostolską został uznany za cudowny. Dzisiaj mamy ten przywilej uczestniczyć w jubileuszu 255 rocznicy pierwszej koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej - mówił ks. Sternik. Obok bp. Adama Baba szczególne słowa powitania kustosz sanktuarium skierował do obecnych na uroczystości księży kanoników z Kapituły Kolegiackiej w Chełmie, z jej dziekanem ks. prał. Tadeuszem Kądziołką, byłym proboszczem parafii mariackiej.

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie

W homilii bp Adam Bab mówił o potrzebie podporządkowania całego życia Jezusowi oraz przemiany naszego życia. - Jezus dzisiaj pyta również nas po czyjej stronie stajemy? akby dzisiaj Jezus zaprosił kogoś z was na środek i powiedział: Ty będziesz moim świadkiem, czy bylibyście w stanie stanąć przed Nim i powiedzieć: tak? Życie prowokuje do ciągłego wyboru. Wskazujemy na Jezusa, czy odwracamy innych od Niego? - pytał biskup. Podkreślił, że ten kto stawia na Maryję i Jej się zawierza, pomimo swojego grzesznego życia, idzie w dobrą stronę. To jest właśnie świadek, który się nawraca i uświęca. Pokazuje sobą wierność Chrystusowi.

Nocne czuwanie z Maryją

Wyjątkową częścią poniedziałkowego wieczoru odpustowego było modlitewne czuwanie. Najpierw Apel Maryjny, a po nim Droga krzyżowa po Kalwarii Chełmskiej i modlitwa uwielbienia poprowadzona przez zespół muzyczny „Good God” pod kierownictwem ks. Pawła Gołofita. Całość zakończyła Maryjna Pasterka odprawiona przez księży pracujących w minionych latach w parafii mariackiej. Modlitwa w bazylice trwała przez całą noc. Tradycyjnie już wypełnił ją Różaniec Fatimski z procesją z lampionami po rosarium.

Rodziny z dziećmi przyszły po błogosławieństwo

Swoją specjalną Mszę św. odprawioną tradycyjnie już przez bp. Mieczysława Cisło miały rodziny, które na Górę Chełmską przybyły wraz z małymi dziećmi, aby uzyskać indywidualne błogosławieństwo. W homilii bp Mieczysław Cisło mówił o pokoleniowej drodze do Matki. - Szlakiem pokoleń idziemy dzisiaj do Matki Zbawiciela i naszej Matki, aby zawierzy nasze rodziny, zwłaszcza najmłodsze pokolenie. Wskazał też na problemy z jakimi boryka się współczesna polska rodzina. Zwrócił uwagę na potrzebę religijnego wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie, bo to właśnie rodzice powinni być wzorem duchowej postawy w życiu dla swoich dzieci. - Potrzeba zwłaszcza dzisiaj spojrzenia na Świętą Rodzinę. Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa. Niech nas ocalą przed zagubieniem ludzi, którzy z tolerancji próbują uczynić bezsensowny motyw przepojony niezdolnością do miłowania - mówił.

Matka Boża Chełmska zawsze łączy ludzi

Najważniejszym punktem w programie tegorocznego odpustu było oddanie podczas sumy pod opiekę Matki Bożej Chełmskiej całego miasta Chełm oraz naszej Ojczyzny. Głównym celebransem był bp Andrzej Jeż z Tarnowa. W koncelebrze uczestniczyli również lubelscy biskupi: abp Stanisław Budzik, bp Mieczysław Cisło, bp Józef Wróbel i bp Adam Bab. Słowo wstępu przed liturgią i zarazem powitania, wygłosił do pielgrzymów Metropolita Lubelski. Nawiązał w nim do 255 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej. - 8 września 1717 r. miała miejsce pierwsza w Polsce koronacja obrazu Matki Bożej. Tego pierwszeństwa dostąpił czcigodny wizerunek Jasnogórskiej Królowej Polski - mówił abp Stanisław Budzik. - Koronatorem obrazu był ówczesny łaciński biskup chełmski Krzysztof Andrzej Szembek, brat prymasa Polski. Za przykładem Jasnej Góry poszły inne sanktuaria pierwszej Rzeczpospolitej, także sanktuarium w Chełmie, gdzie od ośmiu wieków czczona jest prastara ikona Matki Bożej. Uciekali się do niej prawosławni, grekokatolicy i katolicy rzymscy. 255 lat temu zarówno tak góra jak i świątynia były świadkami uroczystej koronacji. Wystarał się o nią u papieża Klemensa XIII greckokatolicki biskup Maksymilian Ryłło. Dokonał jej greckokatolicki arcybiskup smoleński Herakliusz Lisański. Uroczystości trwały przez cały tydzień, od 15 do 22 września 1776 r. Burzliwe są dzieje tej ziemi na styku kultur, religii, obrządków i wyznań. Tym, co łączy wszystkie pasma historii tego miasta i tej fascynującej Góry Chełmskiej, jest wiara w Boga w Trójcy Jedynego i gorąca cześć Bogarodzicy. Wyrazem wierności oddania ludu do swojej Matki była uroczysta koronacja - podkreślił ksiądz arcybiskup. Następnie z radością przywitał bp. Andrzeja Jeża z Tarnowa, głównego celebransa sumy odpustowej.

Arystokraci Maryi

W homilii odpustowej bp Andrzej Jeż mówił o potrzebie nawiązania do naszych korzeni. - To pragnienie jest bardzo mocne także wśród młodego pokolenia. Wielu młodych ludzi przychodzi do kancelarii parafialnych, chcąc zbudować drzewo genealogiczne swojej rodziny. Potrzebujemy w tych czasach takiego trwałego zakorzenienia. Tutaj na Górze Chełmskiej cenimy sobie zakorzenienie, któro daje nam poczucie wolności. Świadomość skąd wyruszamy i dokąd zmierzamy - mówił biskup tarnowski. Podkreślił też potrzebę dostrzegania naszych korzeni duchowych. - Przez fakt męki i śmierci Jezusa na krzyżu wszyscy w testamencie z krzyża staliśmy się dziećmi Maryi. A przez sakrament chrztu, staliśmy się dziećmi samego Boga. Wszyscy niejako w Chrystusie i Maryi jesteśmy arystokratami, niezależnie od tego jaka pełnimy funkcje i jaki posiadamy status materialny. Tutaj nie ma podziału na bardziej i mniej znaczących - mówił bp Andrzej Jeż. Przypomniał , że z Góry Chełmskiej gdzie od wieków króluje Matka Boża, zawsze powracamy z nowym ładunkiem siły duchowej. Pokrzepieni i umocnieni oddychamy wolnością dzieci Bożych.

Akt zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej

Najważniejszym punktem odpustu i zarazem zwieńczeniem obchodów jubileuszu 255 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej był historyczny akt zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej miasta Chełm, Ziemi Chełmskiej i całej Ojczyzny. Słowa zawierzenia przed kopią ikony wypowiedział abp Stanisław Budzik. - Matko Boża Chełmska! Twój czcigodny obraz, wpisany od wielu wieków w burzliwe dzieje tej ziemi, był świadkiem dni chwały i nocy cierpienia. Zawsze wskazywał drogę wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, uczył nieść z radością Ewangelię wszystkim ludziom i narodom. Przez ten obraz liczne rzesze wiernych różnych wyznań i obrządków chrześcijańskich odkrywały Twoją obecność w tajemnicy Kościoła i wiązały swoje życie z Chrystusem. Oto mija 255 lat od czasu, kiedy Twój Cudowny Wizerunek został ozdobiony koronami pobłogosławionymi przez papieża Klemensa XIII. Dziś pragniemy zawierzyć Tobie, a przez Ciebie samemu Bogu w Trójcy Jedynemu, nasze dziś i jutro. Pragniemy z Bożą pomocą na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy stanowić jeden nawracający się nieustannie Lud Boży. Dlatego, Matko, podobnie jak Jan Apostoł trwający z Tobą pod krzyżem Jezusa, chcemy zabrać Cię do siebie, do swojego domu i serca, aby uczyć się naśladować Twego Syna i żyć dla Boga. W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, z pasterzami Kościoła w Polsce, z kapłanami i osobami życia konsekrowanego, w komunii z całym ludem Bożym zawierzamy Ci Maryjo Miasto Chełm, Ziemię Chełmska, Archidiecezje Lubelską i cała naszą Ojczyznę. Zawierzamy wszystkich przebywającym w kraju i poza jego granicami, zawierzamy wszystkie instytucje, które w różnych sferach życia służą człowiekowi i pracują dla jego dobra. Zawierzamy władze samorządowe miasta, które przynosząc symboliczny klucz do miasta oddają pod Twoją opiekę, powierzając Bogu swoją teraźniejszość i przyszłość. Niech Twoje macierzyńskie wstawiennictwo wyjedna nam u Pana dziejów błogosławieństwo pomyślności i pokoju.

Po odczytaniu aktu zawierzenia prezydent Chełma Jakub Banaszek wraz z przewodniczącym Rady Miasta Chełm Longinem Bożeńskim przekazali Metropolicie Lubelskiemu i bp. Andrzejowi Jeżowi symboliczne klucze do miasta, oddając tym samym Chełmskiej Pani władzę duchową nad grodem nad Uherką. Po przekazaniu kluczy włodarze miasta uklękli przed kopia ikony Matki Bożej Chełmskiej i pogrążyli się w modlitwie w intencji mieszkańców.

Na Górę Chełmską pielgrzymi przynieśli ze sobą również kolorowe wieńce. Zostały one wykonane przeróżnymi technikami ze zbóż, kwiatów, ziół i owoców oraz warzyw. Wszystkie poświęcił bp Andrzej Jeż. Uroczystą sumę odpustową zakończyła procesja eucharystyczna po parku parafialnym.

Róże dla Matki Bożej 

Po południu na swoją specjalną Mszę św. przybyły również dzieci z chełmskich szkół. Podczas tej Eucharystii odprawionej przez bp. Ryszarda Karpińskiego zostały pobłogosławione tornistry i przybory szkolne.

Podsumowaniem całych uroczystości odpustowych była wieczorna Msza św. odprawiona przez ks. dr. Krzysztofa Gałana. Na wcześniejszą prośbę księdza proboszcza Andrzeja Sternika wierni na wszystkie odpustowe Msze św. przynieśli ze sobą róże, będące szczególnym darem dla Maryi. Kwiaty te zostały pobłogosławione w specjalnej modlitwie. Następnie wszystkie róże wierni zostawili w sanktuarium. Po zasuszeniu będą dołączane do obrazków z modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej, jako jej szczególny znak przypominający zapisane przed wiekami świadectwo cudownego uzdrowienia niewidomego dziecka, z nadzieją, że każdy kto z wiarą w orędownictwo Matki Bożej Chełmskiej będzie się uciekał, otrzyma zdrowie duszy i ciała. Dowodem na to, że prośby przedstawiane Panu Bogu za pośrednictwem Chełmskiej Madonny są wysłuchiwane, jest wydana w ubiegłym roku księga cudów i łask sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.

Fotorelacja na www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmarł ks. Ryszard Głowacki, b. przełożony generalny chrystusowców

2020-09-22 09:24

[ TEMATY ]

zmarły

Marcin Boduszek

W Domu Zakonnym w Puszczykowie zmarł 21 września ks. Ryszard Głowacki, w latach 2013-2019 przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane po ich ustaleniu.

"Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o śmierci ks. Ryszarda Głowackiego, byłego przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej" - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci b. generała chrystusowców.

"Odszedł kapłan wybitnie zasłużony dla Kościoła w Polsce, zwłaszcza poprzez jego pracę dla Polonii zagranicznej" - podkreślił abp Gądecki.

Ks. Ryszard Głowacki TChr urodził się 11 kwietnia 1956 r. w Stargardzie Szczecińskim. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 14 sierpnia 1975 r. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 28 września 1975 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1976 r. w Kiekrzu, zaś wieczystą 29 kwietnia 1981 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1982 r. w archikatedrze poznańskiej z rąk abp. Emmanuele Clarizio.

Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie (1982-1983), w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie (1983-1984). W 1984 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Republice Federalnej Niemiec.

Był duszpasterzem w: Kolonii, Essen, Brunszwiku. W latach 1990-2002 był przełożonym prowincji pw. św. Józefa obejmującej Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry. W latach 2007-2013 wypełniał urząd radnego generalnego.

W lipcu 2013 r. został wybrany przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na 6-letnią kadencję. Po jej zakończeniu rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie. W lipcu 2020 r. miał podjąć pracę duszpasterską w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, jednak choroba uniemożliwiła realizację tych zamierzeń.

Zmarł 21 września 2020 r. w domu zakonnym w Puszczykowie.

CZYTAJ DALEJ

Świętowanie urodzin św. Franciszka

2020-09-22 23:17

Archiwum organizatorów

Tak się bawiono przed rokiem

Tak się bawiono przed rokiem

Fundacja Brat Słońce zaprasza na dzień św. Franciszka. Cykliczne wydarzenie realizowane co roku na placu przed Bazyliką św. Franciszka ( przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie) tym razem odbędzie się w niedzielę, 4 października pod hasłem „Ekologia od Franciszka do Franciszka”.

Reprezentująca organizatorów Karolina Górska napisała: „Zapraszamy na coroczne wydarzenie plenerowe, świętowanie urodzin św. Franciszka z Asyżu. Każdego roku ma ono inną nazwę oraz temat. Najczęściej w ostatnich latach były to tematy poszczególnych misji franciszkańskich na świecie, w tym roku jest to ekologia, temat niezwykle potrzebny oraz „na czasie”. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na apel Kościoła i promować chrześcijańskie zaangażowanie o świat jako nasz wspólny dom.”

Jak informują organizatorzy, franciszkańskie myślenie w ekologii i przesłanie encykliki papieża Franciszka Laudato si’ przedstawi wykład o. Stanisława Jaromi. Zainteresowani spotkają także działaczy innych organizacji, np. Polskiego Klubu Ekologicznego czy Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska.

O godz. 11. W bazylice św. Franciszka rozpocznie się Msza św. inaugurująca z kazaniem o. Stanisława Jaromi, który będzie mówił o aktualności św. Franciszka w naszych dzisiejszych zmaganiach ekologicznych. A ponadto będzie się też modlił w intencji ekologów, także tych, których już nie ma wśród nas.

Zachęcając do skorzystania z propozycji, Karolina Gorska napisała: „Przez cały dzień zapraszamy na warsztaty, wykłady, koncerty, wystawy i filmy. Centrum spotkania, jak zwykle, będzie na skwerze franciszkańskim. Tam będą czekać na was aktywiści różnych inicjatyw franciszkańskich oraz zaproszeni goście. Będą poczęstunki, zabawy i konkursy dla dzieci. Najwięcej miejsca zajmie główny tegoroczny temat czyli zaangażowanie ekologiczne po chrześcijańsku. Specjalne stoisko przygotuje działający od prawie 40 lat Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA.” Przedstawicielka organizatorów zachęca także do skorzystania z bogatej oferty warsztatów dla młodzieży i dorosłych z ekologii oraz praktycznych porad ekologicznych. Zaznacza: „Chętnie poznamy i Wasze rady o najlepszych codziennych praktykach ekologicznych oraz metody edukacji i wdrażania dobrych rozwiązań ekologicznych”.

Zwraca też uwagę na zaplanowane na godz. 12. I 13. aukcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie ekologicznej farmy w Kakooge pn. „Zasiej DOBRO w Ugandzie”. Podkreśla: „Przedmioty licytowane pochodzą w Ugandy, przekazane przez Sekretariat Misyjny Krakowskiej Prowincji Franciszkanów oraz książki z autografem o. Bogusława Dąbrowskiego – misjonarza przebywającego w Ugandzie od 19 lat, założyciela szkoły zawodowej w Kakooge i pomysłodawcy farmy.”

Urodziny św. Franciszka uświetnią koncerty zespołów: projekt Steeped oraz Fioretti. Partnerem wydarzenia jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) . Wszystkie szczegóły świętowania można poznać na funpage’u Fundacji Brat Słońce oraz stronie internetowej www.bratslonce.pl

Zachęcając do udziału, podajemy ramowy program wydarzeń:

10:30 Rozpoczęcie z zespołem Fioretti

11:00 Msza św. inaugurująca – Bazylika św. Franciszka

12:00 – 15:00 Warsztaty ekologiczne

12:00 i 13:00 – aukcja charytatywna dla akcji ekologiczna farma – „Zasiej Dobro w Ugandzie”

14:00 – konkurs wiedzy z zakresu ekologii dla młodzieży

14:30 - Wykład o franciszkańskim przesłaniu Encykliki papieża Franciszka Laudato si’ – o. Stanisław Jaromi

15:00 Koncert projektu Steeped

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję