Reklama

Kościół

Obchody dwusetnej rocznicy urodzin św. Szczęsnego Felińskiego w papieskim szpitalu Dzieciątka Jezus

17 września, w sobotni wieczór, w kaplicy Szpitala „Bambino Gesù” odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji dwusetnej rocznicy urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi posługujących w tym papieskim szpitalu. Mszę św. odprawił franciszkanin, o. Zdzisław Kijas, profesor uniwersytecki, relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, postulator generalny franciszkanów konwentualnych, który również wygłosił homilię.

[ TEMATY ]

Watykan

Włodzimierz Rędzioch

Koncelebrowało ośmiu księży, przyjaciół sióstr, w tym kapelani szpitala ks. Mario Puppo i ks. Vistremundo Nkogo Ndong. Przy ołtarzu umieszczono obraz Świetego i jego relikwie. W Eucharystii uczestniczyły franciszkanki pracujące w Bambino Gasù: s. Maria, s. Karolina, s. Urszula, s. Iryna oraz siostry, które pracowały tu w poprzednich latach, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, przedstawiciele personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz wielu przyjaciół sióstr. Po Mszy św. przypomniano postać świętego arcybiskupa Warszawy. Wieczór zakończył się agapą w pomieszczeniach szpitalnych, podczas której siostry wręczyły zebranym pamiątkę św. Felińskiego.

Szpital „Bambino Gesù”, szpital Papieża

Szpital papieski powstał ponad 150 lat temu w Rzymie - 19 marca 1869 r. cztery dziewczynki zostały hospitalizowane w pokoju budynku przy ulicy delle Zoccolette, między Tybrem a Torre Argentina. Były to pierwsze pacjentki szpitala Bambino Gesù. Powstał on dzięki hojności jednej z włoskich rodzin arystokratycznych, rodziny Salviati. W tamtych czasach we Włoszech dzieci przyjmowano w tych samych strukturach sanitarnych co dorośli. Był to pomysł księżnej Arabelli Fitz James Salviati, która chciała zorganizować szpital pediatryczny w Rzymie na wzór szpitala Hopital des Enfantes Malades w Paryżu. Od początku małymipacjentami zajmowały się Siostry Miłosierdzia św. Wincentego z Paoli, którym powierzono jego zarządzanie. W 1887 r. szpital został przeniesiony na wzgórze Janiculum, gdzie władze rzymskie oddały do dyspozycji księżnej Salviati część starożytnego klasztoru Sant'Onofrio. Nowy szpital stał się punktem odniesienia dla rodzin rzymskich i nie tylko. Dla przykładu w Bambino Gesù zostały przyjęte dzieci, ofiary trzęsienia ziemi w Mesynie w 1908 r. i w Avezzano w 1915 r. W 1919 r. włoska królowa Helena powierzyła Marii Salviati, córce założycielki, zarządzanie letnią kolonią Villa Iolanda w nadmorskiej miejscowości Santa Marinella, która później stanie się drugą siedzibą szpitala, gdzie będą leczone „biedne dzieci, które potrzebują kuracji nad morzem”.

Reklama

Włodzimierz Rędzioch

Reklama


W 1924 r. rodzina Salviati przekazała szpital papieżowi Piusowi XI i w ten sposób szpital Bambino Gesù stał się „szpitalem papieskim”. W czasie II wojny światowej szpital kontynuował swoją działalność i odpowiedział również na apel Piusa XII, by przyjmować i ukrywać Żydów i prześladowanych politycznie w jego murach. Natomiast siedziba w Santa Marinella została wywłaszczona przez wojsko. Po wojnie szpital musiał zmierzyć się z poważnymi problemami ekonomicznymi, które zostały przezwyciężone dzięki pomocy Piusa XII i Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Nowe budynki powstały w latach 50. i 60. W 1958 r. szpital odwiedził Jan XXIII - był pierwszym papieżem, który pojechał na wzgórze Janikulum, aby odwiedzić „swój szpital”. Na początku lat siedemdziesiątych szpital został włączony do wojewódzkiego systemu opieki zdrowotnej, a w 1978 r. do krajowego funduszu zdrowia.

W 2012 r. zainaugurowano nową siedzibę przy Bazylice św. Pawła za Murami (San Paolo), a w 2019 r. otworzono po remoncie lokale przy ulicy Baldelli, obok San Paolo przeznaczone na przychodnie specjalistyczne. Obecnie w szpialu przebywa dużo małych pazientów również z innych krajów, głównie z Ucrainy,  Albanii i Rumunii.

Siostry w służbie chorych dzieci

Jak wspomniano powyżej, od początku działalności szpitala Bambino Gasù małymi pacjentami opiekowały się Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W 1999 r. do włoskich szarytek dołączyły dwie polskie siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, a w 2003 r. powstała tutaj mała wspólnota sióstr. Zgromadzenie zostało założone przez Arcybiskupa Warszawy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 1857 r. Zgodnie z intencją Założyciela, siostry miały za zadanie opiekować się najbardziej potrzebującymi, zwłaszcza dziećmi, osobami starszymi, ubogimi, opuszczonymi, z miłością przynosząc im ulgę i pomoc, ale także zajmować się ich duchowym ubóstwem i słabościami, aby doprowadzić ich do zbawienia.

Reklama

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński, święty założyciel

Zygmunt Szczęsny Feliński był jedną z najwybitniejszych postaci polskich XIX w. Bóg obdarzył go błyskotliwą inteligencją, żelazną wolą i sercem szczególnie wrażliwym i otwartym na miłość braterską. A on, jako wierny administrator „otrzymanych talentów”, sprawił, że przyniosły one wiele owoców. Przez całe swoje kapłańskie życie wypełniał swoją misję „Dobrego Pasterza” z miłością, mądrością i odwagą.

Urodził się w 1822 r. w polskiej rodzinie szlacheckiej na terenach pod rosyjskim zaborem. W wieku 17 lat, po śmierci ojca, wywiezieniu matki na Syberię w związku z działalnością patriotyczną i konfiskatą majątku rodzinnego przez władze carskie, wyjechał za granicę na studia - w Moskwie studiował matematykę, w Paryżu studiował nauki humanistyczne. W 1848 r. brał udział w powstaniu poznańskim. Ponownie na wygnaniu w Paryżu odkrył w sobie powołanie kapłańskie - w 1851 r. wstąpił do seminarium duchownego w Żytomierzu a studia ukończył w Akademii Kościelnej w Petersburgu, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Tam założył zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

6 stycznia 1862 r. został wybrany arcybiskupem Warszawy. Wśród wielu jego dzieł znalazł się sierociniec i szkoła powierzone opiece franciszkanek Rodziny Maryi.

Włodzimierz Rędzioch


Arcybiskup Feliński zabiegał o nawiązanie ścisłych więzi między biskupami polskimi a Stolicą Apostolską. Po wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 r. bronił racji narodu polskiego. Władze rosyjskie nie tolerowały jego poparcia dla powstania, musiał więc opuścić Warszawę i został wezwany do Petersburga. Następnie zesłano go do Jarosławia na północny wschód od Moskwy, gdzie spędził dwadzieścia lat oddając się całkowicie dziełom miłosierdzia. W 1883 r. został uwolniony dzięki porozumieniu między carem a Stolicą Apostolską - nie pozwolono mu jednak wrócić do Warszawy i osiadł w Dźwiniaczce pod Lwowem, zajmując się głównie duszpasterstwem chłopów. Zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie, gdzie został pochowany. W 1921 r. jego zwłoki zostały przeniesione do katedry warszawskiej.

18 sierpnia 2002 r. został beatyfikowany przez Jana Pawła II, a 11 października 2009 kanonizował go Benedykt XVI.

2022-09-19 14:02

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: uznanie cnót heroicznych ks. Franciszka Blachnickiego i Hanny Chrzanowskiej

[ TEMATY ]

Watykan

błogosławiony

błogosławiona

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Założyciel ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki i prekursorka pielęgniarstwa rodzinnego - Hanna Chrzanowska znaleźli się wśród osób, których heroiczność cnót uznała Stolica Apostolska.

Ks. Franciszek Blachnicki - „Czcigodny Sługa Boży” - od dzisiaj założycielowi Ruchu Światło - Życie przysługuje tytuł „czcigodny Sługa Boży”. Możemy się do niego tak zwracać dzięki publikacji dekretu o heroiczności cnót tego kapłana. 30 września Ojciec Święty podpisał dekret Kongregacji ds. Kanonizacyjnych stwierdzający heroiczność cnót czcigodnego Sługi Bożego. Dzisiaj w samo południe prefekt Kongregacji kard. Angelo Amato podał go do publicznej wiadomości.

CZYTAJ DALEJ

W sobotę w diecezji opolskiej święcenia biskupa nominata Waldemara Musioła

2022-12-08 07:17

[ TEMATY ]

Opole

www.diecezja.opole.pl

W sobotę 10 grudnia biskup nominat Waldemar Musioł przyjmie święcenia biskupie w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu - poinformowało biuro prasowe Episkopatu Polski.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października br. poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.

CZYTAJ DALEJ

Elbląg: święto seminarium oraz zebranie oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2022-12-08 19:31

[ TEMATY ]

seminarium

Towarzystwo Teologiczne

Elbląg

WSD w Częstochowie

Msza święta, wykład, prezentacja najnowszego numeru „Studiów Elbląskich” złożyły się na obchody uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - święta patronalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Z wydarzeniem związane zostało także zebranie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii bp Jacek Jezierski przypomniał, że rozumienie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi dojrzewało w Kościele przez stulecia. - Na Wschodzie w wieku VII, a na Zachodzi około IX w. zaczęto w liturgii obchodzić święto Poczęcia Maryi. Używano wobec Niej różnych określeń: niepokalana, cała święta, nieskażona żadnym grzechem – mówił kaznodzieja. Zauważył też, że w Kościele zachodnim wieków średnich dominowała Augustyńska myśl o grzechu pierworodnym i jego skutkach. Wybitni teologowie: Bernard z Clairvaux, Anzelm z Aosty, Piotr Lombard, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, czy też Antoni z Padwy nie mogli pogodzić się z wyjątkowym statusem Maryi, z Jej niepokalanym poczęciem. – Przełomowa była tu myśl franciszkanina Dunsa Szkota († 1308), który uczył, że Maryja została odkupiona uprzednio, przed poczęciem. Bóg uczynił Ją sprawiedliwą i świętą ze względu na Jej przewidziane Boże macierzyństwo, na macierzyństwo wobec Odkupiciela – wskazał bp Jezierski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję